SPECYFIKA NASZYCH SZKOLEŃ

Nasze szkolenia psychologiczno-pedagogiczne stanowią doskonałą okazję do wzmocnienia i uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz do usystematyzowania swojej wiedzy w wybranym obszarze. Szkolenia skierowane są do psychologów i pedagogów. Grupy są kameralne, do 10 osób.
Praca w tak małej grupie daje możliwość indywidualnego / superwizyjnego podejścia do każdego Uczestnika.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową (m.in. praca w grupach, burze mózgów, zadania i projekty realizowane indywidualnie i w grupach, elementy psychodramy, gry integracyjne, analizy przypadku, dyskusje, mini-wykłady, itp.).

CERTYFIKACJA

Uczestnictwo w szkoleniu kończy się egzaminem teoretycznym oraz wydaniem certyfikatu zaświadczającego ukończenie kursu. Każdemu Certyfikatowi nadawany jest indywidualny numer Licencji naszego autorskiego szkolenia. W treści Certyfikatu zawarty jest program szkolenia oraz liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych.

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenia skierowane są do psychologów i pedagogów.

 

TERMIN: TEMATYKA: SZCZEGÓŁY: ZAPISY:
04.11.2018 „Terapia złości i agresji u dzieci i młodzieży” Na zakończenie Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
CZAS TRWANIA: Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00 - ok.15:00 (ok. 8 godzin dydaktycznych)
MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w Warszawie - informacja o miejscu szkolenia zostanie podana na tydzień przed terminem szkolenia
GRUPA liczy do 10 osób.
INWESTYCJA: 370 zł
ZAPISZ SIĘ!
25.11.2018 "Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży" Na zakończenie Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
CZAS TRWANIA: Szkolenie realizowane jest w godz. 9:00 - ok.15:00 (ok. 8 godzin dydaktycznych)
MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w Warszawie - informacja o miejscu szkolenia zostanie podana na tydzień przed terminem szkolenia
GRUPA liczy do 10 osób.
INWESTYCJA: 370 zł
ZAPISZ SIĘ!

PROGRAMY SZKOLEŃ 

 

"BAJKOTERAPIA KLINICZNA"

„BAJKOTERAPIA KLINICZNA”
Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców (studentów), którzy chcą zajmować się arteterapią, biblioterapią.
Kurs jest certyfikowany (licencja autorska) i uprawnia, po zaliczonym egzaminie, do pracy w charakterze bajkoterapeuty.
Absolwent kursu potrafi dokonać wstępnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz adekwatnie dobrać i zrealizować proces terapeutyczny w aspekcie konkretnego problemu dziecka lub grupy dzieci.

Program szkolenia został wyróżniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na III Ogólnopolskim Forum Szkół Szpitalnych!
PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Psychopatologia i elementy psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych
 3. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym
 4. Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Lęk separacyjny – diagnoza i terapia
 6. Zaburzenia lękowe uogólnione – diagnoza i terapia
 7. Fobie (fobie proste, fobie społeczne) – diagnoza i terapia
 8. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – diagnoza i terapia
 9. Zaburzenia związane ze stresem – diagnoza i terapia
 10. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna trudności dziecka
 11. Bajkoterapia jako skuteczna terapia – mechanizmy oddziaływania
 12. Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki)
 13. Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)

 

"OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE"

„OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego psychologa i pedagoga, który poszukuje pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki naszemu szkoleniu Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne w sporządzaniu/pisaniu opinii psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Aspekty prawno – administracyjne opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
 2. Metody i formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (podział, procedury, metodologia)
 4. Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 5. Opiniowanie w aspekcie: Trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) Trudności emocjonalnych (sytuacje traumatyczne, agresja, zaburzenia lękowo-depresyjne) Trudności wewnątrz-rodzinnych (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)
 6. Etyka zawodowa w opiniowaniu
„OPINIOWANIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”

„OPINIOWANIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”

 1. Aspekty prawno – administracyjne opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
 2. Metody i formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (podział, procedury, metodologia)
 4. Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 5. Opiniowanie w aspekcie:
  • Trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia)
  • Trudności emocjonalnych (sytuacje traumatyczne, zaburzenia lękowo-depresyjne dzieci i młodzieży)
  • Trudności wewnątrz-rodzinnych (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)
  • Opiniowanie zaburzeń klinicznych towarzyszących zachowaniom agresywnym
  • Opiniowanie neuropsychologiczne
  • Opiniowanie zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży
  • Opiniowanie psychologiczno-pedagogicznego do orzecznictwa Spectrum Autyzmu
  • Opiniowanie psychologiczno-pedagogicznego do orzecznictwa Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzeń Kontrolo Impulsu
 6. Etyka zawodowa w opiniowaniu
„DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA RODZINY”

„DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA RODZINY”

 1. Metody kwestionariuszowe diagnozy rodziny
 2. Metody projekcyjne diagnozy rodziny
 3. Metody interwencyjne w rodzinie
"TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY"

„TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY”

 1. Przyczyny agresji u dzieci i młodzieży
 2. Zaburzenia kliniczne towarzyszące zachowaniom agresywnym
 3. Agresja instrumentalna i manipulacja agresją
 4. Techniki radzenia sobie ze złością
 5. Techniki relaksacji i sposoby terapii nadmiernej złości u dzieci i młodzieży
 6. Treningi zarządzania złością
 7. Praca z rodzicem dziecka agresywnego
 8. Coaching emocjonalny
„DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”

„DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”

 1. Geneza i rozwój zaburzeń lękowych oraz lękowo-depresyjnych u dzieci i młodzieży
 2. Obraz kliniczny i objawy zaburzeń lękowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w placówce oświatowej/wychowawczej
 3. Współwystępowanie zaburzeń lękowych z innymi zaburzeniami psychicznymi
 4. Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia
 5. Zaburzenia lękowe uogólnione – somatyzacje i przejawy behawioralne. Diagnoza i terapia
 6. Fobie – fobie specyficzne, fobie społeczne. Diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Diagnoza i terapia
 8. Terapia tików prostych i złożonych u dzieci i młodzieży
 9. Zaburzenia odżywiania i karmienia wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 10. Zaburzenia snu wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 11. Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 12. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systemy terapeutyczne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
„RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka”

„RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem analizy testów projekcyjnych, a także zastosowania ich w diagnostyce psychologicznej.

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozy osobowości dziecka
 • Diagnozy relacji wewnątrzrodzinnych
 • Diagnozy przemocy i dysfunkcji rodzinnych
 • Interpretacji kolorów
 • Diagnozy depresji i nerwic dziecięcych
 • Diagnozy molestowania seksualnego dziecka
 • Diagnozy traum dziecięcych

W trakcie kursu poznasz:

 • Test Apercepcji Tematycznej Murraya (TAT)
 • Test Kocha (Test Drzewa)
 • Rysunek Rodziny
  i inne

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Doradzimy, podpowiemy, wyjaśnimy 🙂

+48 535 456 780 

info@wawatherapy.pl

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Nasi metodycy dostosowują zakres programowy każdego ze szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów – praktyków (psycholodzy, pedagodzy) z wieloletnim doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań aby projektowane i realizowane przez nas szkolenia spełniały najwyższe standardy. Gwarantujemy Państwu uzyskanie praktycznych wskazówek i kompletnych narzędzi do dalszej pracy!

10 + 2 =

SZKOLENIA DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 • ARTETERAPIA I DRAMA W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BAJKOTERAPIA KLINICZNA
 • DEPRESJA POPORODOWA. METODY DIAGNOZY I TERAPII
 • DIAGNOZA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (uzależnienie od komputera, tv, telefonu zaburzenia jedzenia)
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA RODZINY
 • DZIECKO SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE – diagnoza i wsparcie w świetle nowego rozporządzenia MEN
 • EMISJA GŁOSU – szkolenie dla pracujących głosem
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA
 • KURS PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI
 • METODYKA NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECKA – diagnoza i terapia psychologiczna
 • NERWICE I ZABURZENIA NASTROJU – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • PODSTAWY INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE
 • PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA RODZINOM ROZWODOWYM
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DIAGNOZA DZIECKA ZDOLNEGO. Procedury, diagnoza i wspomaganie ucznia w świetle nowej ustawy
 • POMOCOWE ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY BEZPŁODNOŚCI – psychoterapia wspomagająca
 • RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • SYNDROM FAS (ZESPÓŁ ALKOHOLOWY PŁODU) – diagnoza i terapi
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRZEZ ZABAWĘ – ZABAWOTERAPIA / PLAY THERAPY
 • TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
 • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY. Diagnoza i pomoc terapeutyczna
 • ZABURZENIA LĘKOWO – DEPRESYJNE U OSÓB DOROSŁYCH – diagnoza i terapia psychologiczna
 • ZABURZENIA ORGANICZNE, PSYCHOZY, UZALEŻNIENIA – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 1. Awans zawodowy nauczycieli-praktyczne wskazówki jak zaplanować, realizować i uzyskać awans
 2. Bezpieczeństwa w szkole w kontekście kierunków polityki oświatowej na rok 2014/15
 3. Budowanie autorytetu nauczyciela czyli jak kształtować pozytywny wizerunek w oczach ucznia
 4. Budowanie relacji z dzieckiem w kontekście pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 5. Ciekawe lekcje wychowawcze
 6. Diagnoza uczniów uzdolnionych- nowe zadanie szkół na rok 2014/15
 7. Dokumentacja w pracy nauczyciela
 8. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 9. Dziecko szczególnie uzdolnione-diagnoza i wsparcie ze strony szkoły w świetle nowej ustawy
 10. Emisja i prawidłowe ustawienie głosu w pracy nauczyciela
 11. Ewaluacja w roku szkolnym 2014/2015
 12. Indywidualizacja nauczania oraz bieżące wsparcie ucznia w świetle nowych przepisów
 13. Interwencja kryzysowa w zawodzie nauczyciela
 14. Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów
 15. Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole
 16. Katalog praw człowieka, dziecka, ucznia jako efektywne narzędzie wychowawcze
 17. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, a kierunki polityki edukacyjnej państwa na rok 2014/15
 18. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami
 19. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się
 20. Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a pracy przedszkola
 21. Nowy nadzoru pedagogicznego- nowe wymagania wobec szkół. Modernizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z rozporządzeniem z 10 maja 2013 r
 22. Obniżenie progu wieku szkolnego- zadania szkoły i przedszkola wynikające z podstawy programowej
 23. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
 24. Ocena efektów kształcenia z uwzględnieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej
 25. Ocenianie kształtujące w praktyce
 26. Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, majątkowa oraz karna nauczyciela
 27. Odpowiedzialność prawna nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów
 28. Podniesienie jakości kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
 29. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i diagnoza dziecka zdolnego. Procedury, diagnoza i wspomaganie ucznia w świetle nowej ustawy
 30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 31. Prawa nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
 32. Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 33. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej na rok 2014/15
 34. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rola i zadania wychowawców, nauczycieli w nowym systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej
 35. Respektowanie norm społecznych w środowisku szkolnym
 36. Rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 37. Rozwijanie umiejętności terapeutycznych u nauczycieli
 38. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela
 39. System kształcenia zawodowego i ustawicznego w świetle nowych przepisów
 40. Terapia psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 41. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym
 42. Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD)
 43. Uzależnienie od internetu i gier komputerowych u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 44. Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 45. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
 46. Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie
 47. Zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły w kontekście zmian w prawie oświatowym
SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI
 1. Bajkoterapia kliniczna
 2. Analiza rysunków dziecka
 3. Terapia złości i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym
 4. Diagnoza dojrzałości przedszkolnej i szkolnej
 5. Zaburzenia jedzenia u dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza i oddziaływania terapeutyczne
 6. Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym
 7. Zaburzenia lękowe u dzieci. Diagnoza i oddziaływania terapeutyczne w placówce przedszkolnej
 8. Praca z „trudnym rodzicem” w aspekcie kompetencji społecznych nauczyciela
 9. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 10. Praca z dzieckiem z ADHD
 11. Dziecko szczególnie uzdolnione – diagnoza i wsparcie w przedszkolu (w świetle nowej ustawy MEN)
 12. Zasady i organizacja udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w przedszkolu
 13. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 14. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
 15. Praca z dzieckiem agresywnym /psychologiczno-pedagogiczna terapia zaburzeń
 16. Praca z dzieckiem zdolnym oraz szczególnie uzdolnionym
 17. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera/
 18. Zaburzenia lękowe w wieku przedszkolnym/fobia przedszkolna/
 19. Asertywność‡ wobec rodziców, jako proces przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 20. Emisja głosu w zawodzie nauczyciela.
 21. Aktywne metody pracy z dzieckiem, pedagogika i psychologia zabawy.
 22. Problemy rodziny w aspekcie zaburzonych zachowań dziecka
 23. Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka
 24. Jak pomagać dziecku o specyficznych trudnościach edukacyjnych
 25. Formy i metody socjalizacji dzieci i adolescentów
 26. Dziecko agresywne – etiologia i terapia zaburzeń„
 27. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
 28. Specyfika pracy z dzieckiem uzdolnionym
 29. Komunikacja bez przemocy w szkole
 30. Przeciwdziałanie mobbingowi w szkole
 31. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych
 32. Mediacje i negocjacje jako narzędzie w pracy pedagoga
 33. Diagnoza i terapia dziecka z ADHD
 34. Diagnozowanie relacji rodzinnych (testy projekcyjne)
 35. Patomechanizm zaburzeń„ emocjonalnych
 36. Projektowanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy z grupą…
 37. Zachowania lękowe wieku rozwojowego z uwzględnieniem fobii szkolnej
 38. Psychodrama jako metoda socjoterapii
 39. Zespół‚ Aspergera – diagnoza i metody terapii

CHCESZ PRZESZKOLIĆ SWOICH PRACOWNIKÓW?

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY SZKOLEŃ „SZYTYCH NA MIARĘ”!

Warszawski Ośrodek Terapii i Szkoleń „WAWA THERAPY”

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA / Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

Projekt POKL „Technik elektronik – zawód przyszłości”

UCZELNIA WARSZAWSKA im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekt POKL „Nauczyciel Doskonały – jakość podstawą sukcesu”

PUNKT INFORMACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK m.st Warszawy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w Markach

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W SIEMIATYCZACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW m.st Warszawy

Projekt POKL „Dobra Marka – OPS Ursynów budzi do życia”

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie

Projekt POKL „Nowoczesny Wykładowca – Tutor i Coach”

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,Krasnoludki”

PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA „Jutrzenka”

POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

KONTAKT

tel. 535 456 780

info@wawatherapy.pl