SZKOLENIA OTWARTE

Poznaj najbliższe terminy szkoleń.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Poznaj ofertę szkoleń indywidualnych

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Podnieś kwalifikacje swoich pracowników.

SZKOLENIA W RAMACH UP

Poznaj ofertę szkoleń dla beneficjentów UP.

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ OTWARTCH

Szkolenia skierowane są do psychologów i pedagogów.

 

OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

+ DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

23.06.2017 r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Grupa liczy od 2 do 6 osób. Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

„OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego psychologa i pedagoga, który poszukuje pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki naszemu szkoleniu Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne w sporządzaniu/pisaniu opinii psychologiczno-pedagogicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aspekty prawno – administracyjne opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
 • Metody i formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (podział, procedury, metodologia)
 • Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 • Opiniowanie w aspekcie: Trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) Trudności emocjonalnych (sytuacje traumatyczne, agresja, zaburzenia lękowo-depresyjne) Trudności wewnątrz-rodzinnych (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Etyka zawodowa w opiniowaniu

„DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Geneza i rozwój zaburzeń lękowych oraz lękowo-depresyjnych u dzieci i młodzieży
 • Obraz kliniczny i objawy zaburzeń lękowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w placówce oświatowej/wychowawczej
 • Współwystępowanie zaburzeń lękowych z innymi zaburzeniami psychicznymi
 • Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia lękowe uogólnione – somatyzacje i przejawy behawioralne. Diagnoza i terapia
 • Fobie – fobie specyficzne, fobie społeczne. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Diagnoza i terapia
 • Terapia tików prostych i złożonych u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania i karmienia wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia snu wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 • Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systemy terapeutyczne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

 

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje DWA CERTYFIKATY.

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa ok. 8 godzin dydaktycznych. Realizowane jest w godzinach: 14:00 – ok. 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w naszej poradni – ul. Modlińska 199a, Warszawa

INWESTYCJA: 750 zł

TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

+ BAJKOTERAPIA KLINICZNA

5.07.2017r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Grupa liczy od 2 do 6 osób. Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

„TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY”

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przyczyny agresji u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia kliniczne towarzyszące zachowaniom agresywnym
 • Agresja instrumentalna i manipulacja agresją
 • Techniki radzenia sobie ze złością
 • Techniki relaksacji i sposoby terapii nadmiernej złości u dzieci i młodzieży
 • Treningi zarządzania złością
 • Praca z rodzicem dziecka agresywnego
 • Coaching emocjonalny

„BAJKOTERAPIA KLINICZNA”
Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców (studentów), którzy chcą zajmować się arteterapią, biblioterapią.
Kurs jest certyfikowany (licencja autorska) i uprawnia, po zaliczonym egzaminie, do pracy w charakterze bajkoterapeuty.
Absolwent kursu potrafi dokonać wstępnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz adekwatnie dobrać i zrealizować proces terapeutyczny w aspekcie konkretnego problemu dziecka lub grupy dzieci.

Program szkolenia został wyróżniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na III Ogólnopolskim Forum Szkół Szpitalnych!
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Psychopatologia i elementy psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych
 • Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym
 • Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi
 • Lęk separacyjny – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia lękowe uogólnione – diagnoza i terapia
 • Fobie (fobie proste, fobie społeczne) – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia związane ze stresem – diagnoza i terapia
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna trudności dziecka
 • Bajkoterapia jako skuteczna terapia – mechanizmy oddziaływania
 • Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki)
 • Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)

 

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje DWA CERTYFIKATY.

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa ok. 8 godzin dydaktycznych. Realizowane jest w godzinach: 14:00 – ok. 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w naszej poradni – ul. Modlińska 199a, Warszawa

INWESTYCJA: 750 zł

RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka

+ OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

12.07.2017r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Grupa liczy od 2 do 6 osób. Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

„OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego psychologa i pedagoga, który poszukuje pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki naszemu szkoleniu Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne w sporządzaniu/pisaniu opinii psychologiczno-pedagogicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aspekty prawno – administracyjne opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
 • Metody i formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (podział, procedury, metodologia)
 • Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 • Opiniowanie w aspekcie: Trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) Trudności emocjonalnych (sytuacje traumatyczne, agresja, zaburzenia lękowo-depresyjne) Trudności wewnątrz-rodzinnych (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Etyka zawodowa w opiniowaniu

„RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem analizy testów projekcyjnych, a także zastosowania ich w diagnostyce psychologicznej.

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozy osobowości dziecka
 • Diagnozy relacji wewnątrzrodzinnych
 • Diagnozy przemocy i dysfunkcji rodzinnych
 • Interpretacji kolorów
 • Diagnozy depresji i nerwic dziecięcych
 • Diagnozy molestowania seksualnego dziecka
 • Diagnozy traum dziecięcych

W trakcie kursu poznasz:

 • Test Apercepcji Tematycznej Murraya (TAT)
 • Test Kocha (Test Drzewa)
 • Rysunek Rodziny
  i inne

 

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje DWA CERTYFIKATY.

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa ok. 8 godzin dydaktycznych. Realizowane jest w godzinach: 14:00 – ok. 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w naszej poradni – ul. Modlińska 199a, Warszawa

INWESTYCJA: 750 zł

BAJKOTERAPIA KLINICZNA

+ DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

19.07.2017r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Grupa liczy od 2 do 6 osób. Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

„BAJKOTERAPIA KLINICZNA”
Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców (studentów), którzy chcą zajmować się arteterapią, biblioterapią.
Kurs jest certyfikowany (licencja autorska) i uprawnia, po zaliczonym egzaminie, do pracy w charakterze bajkoterapeuty.
Absolwent kursu potrafi dokonać wstępnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz adekwatnie dobrać i zrealizować proces terapeutyczny w aspekcie konkretnego problemu dziecka lub grupy dzieci.

Program szkolenia został wyróżniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na III Ogólnopolskim Forum Szkół Szpitalnych!
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Psychopatologia i elementy psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych
 • Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym
 • Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi
 • Lęk separacyjny – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia lękowe uogólnione – diagnoza i terapia
 • Fobie (fobie proste, fobie społeczne) – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia związane ze stresem – diagnoza i terapia
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna trudności dziecka
 • Bajkoterapia jako skuteczna terapia – mechanizmy oddziaływania
 • Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki)
 • Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)

„DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY”
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Geneza i rozwój zaburzeń lękowych oraz lękowo-depresyjnych u dzieci i młodzieży
 • Obraz kliniczny i objawy zaburzeń lękowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w placówce oświatowej/wychowawczej
 • Współwystępowanie zaburzeń lękowych z innymi zaburzeniami psychicznymi
 • Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia lękowe uogólnione – somatyzacje i przejawy behawioralne. Diagnoza i terapia
 • Fobie – fobie specyficzne, fobie społeczne. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Diagnoza i terapia
 • Terapia tików prostych i złożonych u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania i karmienia wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia snu wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 • Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systemy terapeutyczne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

 

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje DWA CERTYFIKATY.

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa ok. 8 godzin dydaktycznych. Realizowane jest w godzinach: 14:00 – ok. 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w naszej poradni – ul. Modlińska 199a, Warszawa

INWESTYCJA: 750 zł

OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

+ TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

26.07.2017r.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Grupa liczy od 2 do 6 osób. Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

„OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego psychologa i pedagoga, który poszukuje pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki naszemu szkoleniu Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne w sporządzaniu/pisaniu opinii psychologiczno-pedagogicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Aspekty prawno – administracyjne opiniowania psychologiczno-pedagogicznego
 • Metody i formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (podział, procedury, metodologia)
 • Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej
 • Opiniowanie w aspekcie: Trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) Trudności emocjonalnych (sytuacje traumatyczne, agresja, zaburzenia lękowo-depresyjne) Trudności wewnątrz-rodzinnych (opinie wydawane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Etyka zawodowa w opiniowaniu

„TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY”
PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przyczyny agresji u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia kliniczne towarzyszące zachowaniom agresywnym
 • Agresja instrumentalna i manipulacja agresją
 • Techniki radzenia sobie ze złością
 • Techniki relaksacji i sposoby terapii nadmiernej złości u dzieci i młodzieży
 • Treningi zarządzania złością
 • Praca z rodzicem dziecka agresywnego
 • Coaching emocjonalny

 

Na zakończenie Uczestnik otrzymuje DWA CERTYFIKATY.

CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa ok. 8 godzin dydaktycznych. Realizowane jest w godzinach: 14:00 – ok. 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie realizowane jest w naszej poradni – ul. Modlińska 199a, Warszawa

INWESTYCJA: 750 zł

SPECYFIKA NASZYCH SZKOLEŃ

Nasze szkolenia psychologiczno-pedagogiczne stanowią doskonałą okazję do wzmocnienia i uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz do usystematyzowania swojej wiedzy w wybranym obszarze. Szkolenia skierowane są do psychologów i pedagogów. Grupy są bardzo kameralne, od 1 do 5 osób.
Praca w tak małej grupie daje możliwość realizacji obu programów szkoleniowych w ciągu jednego dnia oraz indywidualne / superwizyjne podejście do każdego Uczestnika.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową (m.in. praca w grupach, burze mózgów, zadania i projekty realizowane indywidualnie i w grupach, elementy psychodramy, gry integracyjne, analizy przypadku, dyskusje, mini-wykłady, itp.).

CERTYFIKACJA

Uczestnictwo w szkoleniu kończy się egzaminem teoretycznym oraz wydaniem certyfikatu zaświadczającego ukończenie kursu. Każdemu Certyfikatowi nadawany jest indywidualny numer Licencji naszego autorskiego szkolenia. W treści Certyfikatu zawarty jest program szkolenia oraz liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zaplanowanych przez nas szkoleń.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Doradzimy, podpowiemy, wyjaśnimy 🙂

+48 535 456 780 

info@wawatherapy.pl

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu ale nie odpowiada Ci żaden z zaproponowanych przez nas terminów lub aktualnie nie organizujemy wybranego przez Ciebie szkolenia, zapraszamy do udziału w szkoleniu indywidualnym!!

JAK TO ZROBIĆ? Wystarczy, że prześlesz (za pomocą formularza on-line zamieszczonego na naszej stronie) nazwę/tematyką szkolenia, którym jesteś zainteresowany oraz propozycję 3 dogodnych dla Ciebie terminów. Nasz konsultant merytoryczny skontaktuje się z Tobą aby omówić i dostosować do Twoich potrzeb program szkolenia, a także odpowiedzieć na Twoje ewentualne pytania. Szkolenie trwa ok. 6-8 godzin dydaktycznych i prowadzone jest metodą warsztatową.

Propozycje tematyczne szkoleń cz.1
 • ARTETERAPIA I DRAMA W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BAJKOTERAPIA KLINICZNA
 • DEPRESJA POPORODOWA. METODY DIAGNOZY I TERAPII
 • DIAGNOZA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (uzależnienie od komputera, tv, telefonu zaburzenia jedzenia)
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA RODZINY
 • DZIECKO SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE – diagnoza i wsparcie w świetle nowego rozporządzenia MEN
 • EMISJA GŁOSU – szkolenie dla pracujących głosem
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA
 • KURS PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI
 • METODYKA NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECKA – diagnoza i terapia psychologiczna
 • NERWICE I ZABURZENIA NASTROJU – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • PODSTAWY INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE
 • PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA RODZINOM ROZWODOWYM
Propozycje tematyczne szkoleń cz.2
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DIAGNOZA DZIECKA ZDOLNEGO. Procedury, diagnoza i wspomaganie ucznia w świetle nowej ustawy
 • POMOCOWE ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY BEZPŁODNOŚCI – psychoterapia wspomagająca
 • RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • SYNDROM FAS (ZESPÓŁ ALKOHOLOWY PŁODU) – diagnoza i terapia
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRZEZ ZABAWĘ – ZABAWOTERAPIA / PLAY THERAPY
 • TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
 • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY. Diagnoza i pomoc terapeutyczna
 • ZABURZENIA LĘKOWO – DEPRESYJNE U OSÓB DOROSŁYCH – diagnoza i terapia psychologiczna
 • ZABURZENIA ORGANICZNE, PSYCHOZY, UZALEŻNIENIA – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI

KURSY TRENERSKIE:

 • KURS UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH I COACHINGU specjalizacje: Trener Oświatowy lub Trener Kompetencji Psychologiczno-Pedagogicznych
 • TRENER UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

W ramach szkoleń indywidualnych przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne promocje!

WIĘCEJ ZA MNIEJ

INTENSYWNY DZIEŃ SZKOLENIOWY

Oszczędzasz 450 zł !!
1350
 • Uczestnik bierze udział w TRZECH, wybranych przez siebie szkoleniach.
 • Szkolenia przeprowadzone są w ciągu jednego dnia.
 • W trakcie kursu zrealizowane zostaną programy wybranych szkoleń.
 • Na zakończenie uczestnik otrzymuje trzy certyfikaty.

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Nasi metodycy dostosowują zakres programowy każdego ze szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów – praktyków (psycholodzy, pedagodzy) z wieloletnim doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań aby projektowane i realizowane przez nas szkolenia spełniały najwyższe standardy. Gwarantujemy Państwu uzyskanie praktycznych wskazówek i kompletnych narzędzi do dalszej pracy!

14 + 12 =

SZKOLENIA DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 • ARTETERAPIA I DRAMA W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • BAJKOTERAPIA KLINICZNA
 • DEPRESJA POPORODOWA. METODY DIAGNOZY I TERAPII
 • DIAGNOZA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (uzależnienie od komputera, tv, telefonu zaburzenia jedzenia)
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA RODZINY
 • DZIECKO SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONE – diagnoza i wsparcie w świetle nowego rozporządzenia MEN
 • EMISJA GŁOSU – szkolenie dla pracujących głosem
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA
 • KURS PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI
 • METODYKA NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECKA – diagnoza i terapia psychologiczna
 • NERWICE I ZABURZENIA NASTROJU – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • PODSTAWY INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE
 • PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA RODZINOM ROZWODOWYM
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DIAGNOZA DZIECKA ZDOLNEGO. Procedury, diagnoza i wspomaganie ucznia w świetle nowej ustawy
 • POMOCOWE ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY
 • PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY BEZPŁODNOŚCI – psychoterapia wspomagająca
 • RYSUNEK RODZINY (i inne TESTY PROJEKCYJNE) jako metoda diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • SYNDROM FAS (ZESPÓŁ ALKOHOLOWY PŁODU) – diagnoza i terapi
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRZEZ ZABAWĘ – ZABAWOTERAPIA / PLAY THERAPY
 • TERAPIA ZŁOŚCI I AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
 • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY. Diagnoza i pomoc terapeutyczna
 • ZABURZENIA LĘKOWO – DEPRESYJNE U OSÓB DOROSŁYCH – diagnoza i terapia psychologiczna
 • ZABURZENIA ORGANICZNE, PSYCHOZY, UZALEŻNIENIA – diagnoza, terapia i najczęstsze problemy kliniczne
 • ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 1. Awans zawodowy nauczycieli-praktyczne wskazówki jak zaplanować, realizować i uzyskać awans
 2. Bezpieczeństwa w szkole w kontekście kierunków polityki oświatowej na rok 2014/15
 3. Budowanie autorytetu nauczyciela czyli jak kształtować pozytywny wizerunek w oczach ucznia
 4. Budowanie relacji z dzieckiem w kontekście pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 5. Ciekawe lekcje wychowawcze
 6. Diagnoza uczniów uzdolnionych- nowe zadanie szkół na rok 2014/15
 7. Dokumentacja w pracy nauczyciela
 8. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 9. Dziecko szczególnie uzdolnione-diagnoza i wsparcie ze strony szkoły w świetle nowej ustawy
 10. Emisja i prawidłowe ustawienie głosu w pracy nauczyciela
 11. Ewaluacja w roku szkolnym 2014/2015
 12. Indywidualizacja nauczania oraz bieżące wsparcie ucznia w świetle nowych przepisów
 13. Interwencja kryzysowa w zawodzie nauczyciela
 14. Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów
 15. Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole
 16. Katalog praw człowieka, dziecka, ucznia jako efektywne narzędzie wychowawcze
 17. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, a kierunki polityki edukacyjnej państwa na rok 2014/15
 18. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami
 19. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się
 20. Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a pracy przedszkola
 21. Nowy nadzoru pedagogicznego- nowe wymagania wobec szkół. Modernizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z rozporządzeniem z 10 maja 2013 r
 22. Obniżenie progu wieku szkolnego- zadania szkoły i przedszkola wynikające z podstawy programowej
 23. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
 24. Ocena efektów kształcenia z uwzględnieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej
 25. Ocenianie kształtujące w praktyce
 26. Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, majątkowa oraz karna nauczyciela
 27. Odpowiedzialność prawna nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów
 28. Podniesienie jakości kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
 29. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i diagnoza dziecka zdolnego. Procedury, diagnoza i wspomaganie ucznia w świetle nowej ustawy
 30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 31. Prawa nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
 32. Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 33. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej na rok 2014/15
 34. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rola i zadania wychowawców, nauczycieli w nowym systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej
 35. Respektowanie norm społecznych w środowisku szkolnym
 36. Rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 37. Rozwijanie umiejętności terapeutycznych u nauczycieli
 38. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela
 39. System kształcenia zawodowego i ustawicznego w świetle nowych przepisów
 40. Terapia psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 41. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym
 42. Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD)
 43. Uzależnienie od internetu i gier komputerowych u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 44. Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 45. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
 46. Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie
 47. Zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły w kontekście zmian w prawie oświatowym
SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI
 1. Bajkoterapia kliniczna
 2. Analiza rysunków dziecka
 3. Terapia złości i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym
 4. Diagnoza dojrzałości przedszkolnej i szkolnej
 5. Zaburzenia jedzenia u dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnoza i oddziaływania terapeutyczne
 6. Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym
 7. Zaburzenia lękowe u dzieci. Diagnoza i oddziaływania terapeutyczne w placówce przedszkolnej
 8. Praca z „trudnym rodzicem” w aspekcie kompetencji społecznych nauczyciela
 9. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 10. Praca z dzieckiem z ADHD
 11. Dziecko szczególnie uzdolnione – diagnoza i wsparcie w przedszkolu (w świetle nowej ustawy MEN)
 12. Zasady i organizacja udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w przedszkolu
 13. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 14. Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
 15. Praca z dzieckiem agresywnym /psychologiczno-pedagogiczna terapia zaburzeń
 16. Praca z dzieckiem zdolnym oraz szczególnie uzdolnionym
 17. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera/
 18. Zaburzenia lękowe w wieku przedszkolnym/fobia przedszkolna/
 19. Asertywność‡ wobec rodziców, jako proces przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 20. Emisja głosu w zawodzie nauczyciela.
 21. Aktywne metody pracy z dzieckiem, pedagogika i psychologia zabawy.
 22. Problemy rodziny w aspekcie zaburzonych zachowań dziecka
 23. Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka
 24. Jak pomagać dziecku o specyficznych trudnościach edukacyjnych
 25. Formy i metody socjalizacji dzieci i adolescentów
 26. Dziecko agresywne – etiologia i terapia zaburzeń„
 27. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
 28. Specyfika pracy z dzieckiem uzdolnionym
 29. Komunikacja bez przemocy w szkole
 30. Przeciwdziałanie mobbingowi w szkole
 31. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych
 32. Mediacje i negocjacje jako narzędzie w pracy pedagoga
 33. Diagnoza i terapia dziecka z ADHD
 34. Diagnozowanie relacji rodzinnych (testy projekcyjne)
 35. Patomechanizm zaburzeń„ emocjonalnych
 36. Projektowanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy z grupą…
 37. Zachowania lękowe wieku rozwojowego z uwzględnieniem fobii szkolnej
 38. Psychodrama jako metoda socjoterapii
 39. Zespół‚ Aspergera – diagnoza i metody terapii

CHCESZ PRZESZKOLIĆ SWOICH PRACOWNIKÓW?

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY SZKOLEŃ „SZYTYCH NA MIARĘ”!

Szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy

Trenerzy

dr Agnieszka Kolek

trener, wykładowca, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień od multimediów

Adiunkt w Katedrze Psychologii (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie). Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Obecnie, przygotowuje się do obrony drugiej rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypokoleniowej transmisji postaw lękowych u kobiet (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego Kursu Całościowego Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Interesuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm). Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Pracuje pod superwizją kliniczną.

dr Agnieszka Kowalczewska

Katarzyna Kolek

coach, trener emisji głosu

Dyplomowany Coach, trener emisji głosu, wykładowca akademicki Absolwentka Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie oraz „Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla pedagogów, Coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w organizacjach. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich, autoprezentacji. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń rozwijających dla nauczycieli, trenerów, menedżerów, handlowców. Swoje doświadczenie trenerskie kształtowała w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych mających na celu wzmocnienie pewności siebie, rozwinięcie kwalifikacji zawodowych i osobistych m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja Trenera oraz projektów Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Prowadziła wiele koncertów oraz wydarzeń kulturalnych. Jest laureatką ogólnopolskich festiwali piosenki, występowała w wielu sztukach teatralnych m.in. na deskach Teatru Na Woli. Jako wokalistka pracowała z wybitnymi artystami m.in. Eugeniuszem Majrzchakiem, Janem Pietrzakiem i Januszem Zakrzeńskim.

dr Maciej Smuk

dr Marlena Niemiec

Marzena Gralicka

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, trening zastępowania złości

Absolwentka psychologii klinicznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończyła Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Od 12 lat pracuje jako psycholog więzienny, gdzie zdobywała i doskonaliła umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z klientem w zakresie pracy z agresją oraz w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programu dla sprawców przemocy domowej wg modelu Duluth oraz Treningu Zastępowania Agresji ART. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń z zakresu pracy z agresją oraz przemocą.

dr Adam Bajguz

lekarz psychiatra, opieka merytoryczna nad szkoleniami

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizuje się w Psychiatrii Ogólnej. Od 2005 roku pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w IV Klinice Psychiatrycznej,w tym czasie także wieloletni pracownik Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Bielańskim. Posiada doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych i niesieniu pomocy osobom związanym z człowiekiem uzależnionym. Interesuje się etiopatogenezą zaburzeń afektywnych, depresji, subdepresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych oraz interwencyjną pomocą w sytuacjach kryzysowych. Praca na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i pełnione tam dyżury zaowocowały znajomością zasad negocjacji z osobami agresywnymi, diagnostyki i leczenia psychoz. Obecnie opiniodawca Rodzinnego Ośrodka Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Sądzie Warszawa-Praga, a także diagnosta w Poradni Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu i Osób Współuzależnionych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Warszawski Ośrodek Terapii i Szkoleń „WAWA THERAPY”

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00099/2013

REALIZACJE SZKOLEŃ / PROJEKTÓW

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA / Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

Projekt POKL „Technik elektronik – zawód przyszłości”

UCZELNIA WARSZAWSKA im. Marii Skłodowskiej-Curie

Projekt POKL „Nauczyciel Doskonały – jakość podstawą sukcesu”

PUNKT INFORMACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK m.st Warszawy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 w Markach

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W SIEMIATYCZACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW m.st Warszawy

Projekt POKL „Dobra Marka – OPS Ursynów budzi do życia”

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie

Projekt POKL „Nowoczesny Wykładowca – Tutor i Coach”

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,Krasnoludki”

PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA „Jutrzenka”

POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

KONTAKT

tel. 535 456 780

fax: (22) 350 79 21

info@wawatherapy.pl

WARSZAWSKI OŚRODEK TERAPII I SZKOLEŃ WAWAtherapy.pl

ul. Modlińska 199a/51, 03-122 Warszawa

10 + 4 =